Hva er rusmisbruk?
Hva er årsaken?
Behandling?

Kvinne, 20 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gi ett enkelt svar på hver av spørsmålene dine, men vi har funnet noen samleartikler som også gir henvisninger til andre nettsteder som utdyper spørsmålene dine.

Hva er rusmisbruk? FHI har en god artikkel om – «Rusbrukslidelser«, med henvisning til bla. DSM- IV og ICD som klassifiserer skadelig bruk.

Hva er årsaken? Det er nok ikke bare èn årsak til at noen blir rusmisbrukere. Her finner du lenke til vår hjemmeside hvor vi har svart på dette spørsmålet tidligere. Også her finner du lenker til andre artikler/forfattere som problematiserer årsaken til rusmisbruk .

Behandling? På hjemmesiden til HelseNorge finner du informasjon om ulike behandlingstilbud i kommuner og spesialisert rusbehandling.