HVA ER POSITIVT MED ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAKK?

Kvinne, 13 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det kan være flere ting som gjør at noen opplever det som positivt å bruke rusmidler, det kan for eksempel virke smertestillende, det kan gi en god følelse eller det kan få deg til å glemme vonde ting. Ulempen er at det kan være skadelig for kroppen og psyken, slik at det er lett å ende opp med problemer etter bruk.

Hvis dette er til en skoleoppgave kan du ta en titt på våre sider om skoleoppgave for å finne mer informasjon som kan hjelpe deg med oppgaven. 

I vår artikkel om unge og rus finner du også informasjon om hvorfor noen velger å bruke rusmidler.