Kan du fortelle litt om historikken med rusmidler i de forskjellig religionene.

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er er veldig omfattende spørsmål! Og RUStelefonen er egentlig ikke rette person til å svare. Dette burde du spørre en religionshistoriker om.

Vi kan bare svare helt generelt at de fleste religioner i våre dager har retningslinjer når det gjelder bruk av rusmidler – i de fleste tilfeller i den forstand at bruk enten skal unngås eller gjøres med stor grad av forsiktighet. Det er også stor forskjell på hvordan ulike religiøse praktiserer sin religion – noen tar det alvorlig, andre er ikke så nøye på det.

Historisk har nok rus – i de tilfeller det har blitt brukt – enten vært inntatt i forbindelse med overgansritualer eller ulike seremonier. Vi har tidligere svart på noen spørsmål om religion og rus, du kan jo se på dem om det er noe nyttig der.

Se disse

Rus og religion

Rus og religion