Rus og religion

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvilke religioner har strengest forbud mot rusmidler? Og hvilke?

Kvinne, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er jo et veldig godt spørsmål! Vi er ikke eksperter på religion, men kan svare som best vi kan.

Vi tar her utgangspunkt i de fem store religionene, kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme.

Det første som er viktig å huske på, er følgende punkter

  • Innenfor hver religion  er veldig stor forskjell på hvilke regler den som praktiserer følger. Noen følger mange regler, andre følger bare noen.
  • Det er mange retninger innenfor hver religion.
  • Tradisjonelt har noen religioner brukt rusmidler til ulike seremonielle formål. Dette gjøres nok i mindre grad i våre dager. Men rusmidler brukt til f.eks. seremonier og overgangsriter har har nok ikke vært forbudt på samme måte som vanlig rusbruk innen mange religioner.

I de abrahamittiske religioner (kristendom, islam og jødedom), er det ofte slik at man har et gitt sett av regler (som til syvende og sist er Guds ord) som sier noe om hva du ikke skal. Tenk på de ti bud: «du skal ikke …». Det er en god del variasjon innen disse tre religionene, og det er nok bare islam som har et «bud» som sier «du skal ikke ruse deg». Kristendom og jødedom har ingen entydige forbud mot rusmidler, men kan ofte ha retningslinjer om å følge samfunnets normer og regler. Det vil da si at narkotikabruk – dersom det er forbudt i landets lover – også er forbudt i religionen. Islam her mer tydelig forbud mot rusbruk generelt, og alkohol spesielt.

I de «indisk-fødte» verdensreligioner (hinduismen og buddhismen), har man nok ikke det samme settet av «klare regler som Gud har gitt». I hinduismen er det mange guder, og ulike folk og forskjellig retninger har sine favoritter. I buddhismen har de gudeliknende vesener (noen buddhister har også guder), men ikke én «sjefs-Gud». I hinduismen og buddhismen er det nok mer slik at noen mennesker i samfunnet er dypt praktiserende, f.eks. munker og sadhuer. For dem er det strenge regler, men dette er regler de selv velger å følge for å komme til dypere innsikt om tilværelsen. Reglene er ikke sånn at «du skal ikke ruse deg …», men sånn at «jeg velger å ikke ruse meg …» For flertallet av hinduer og buddhister, er det nok som med andre mennesker: noen bruker litt rus i blant, men de fleste er ganske forsiktige.

Angående forskjellen mellom de ulike rusmidlene, er det nok slik at de fleste mennesker i alle religioner ønsker å leve etter de lovene som er i et land. I mange land er alkohol et lovlig rusmiddel, og dermed er nok det «mindre forbudt» enn f.eks. narkotika.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.