Hvordan har bruken av rusmidler uyviklet seg i Norge?

Trenger til en skoleoppgave(:

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette var et veldig stort spørsmål, og hvis det er til en skoleoppgave vil vi anbefale deg å «spisse» den inn litt.

For det første kan det være lurt å avgrense begrepet rusmidler. Vil du skrive om lovlige rusmidler (alkohol og legemidler fått på resept), eller om illegale rusmidler (narkotika og legemidler som er kjøpt ulovlig)? Det kan være greit å bestemme seg for et eller to rusmidler og så konsentrere seg kun om disse.

Videre kan du tenke over om du vil se på utviklingen av bruken i hele befolkningen, eller i bestemte grupper. For eksempel kan du avgrense til ungdom.

Til slutt kan det være smart å bestemme seg for en tidsperiode. Du kan for eksempel velge å se på de siste ti årene, de siste femti eller de siste fem. For hvis du skal ta med utviklingen helt fra rusmiddelet ble tatt i bruk i Norge kan det bli en stor jobb for deg.

På folkehelseinstituttets sider om rusmiddelstatistikk kan du finne informasjon til oppgaven din. På våre sider om skoleoppgaver kan du finne generelle råd til hvordan skrive en god oppgave, og i det tidligere besvarte spørsmålet (under) står det en del om rusmiddelbruk blant unge de siste årene.

Topp 10 rusmidler blant ungdom