Hei, jeg lurer på hva som ville blitt konsekvensen om jeg ble tatt med f.eks. 30 gram cannabis. Regnes det som egen bruk eller vil jeg måtte sone? Vet om noen som har blitt tatt med mer og enten bare fått en bot eller måtte ta tisseprøve en gang i måneden og ofte dra på møter og snakke om rusmisbruket.

Mann, 18 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Å være i besisttelse av hasj regnes som en forbrytelse, og  reguleres av straffeloven § 162. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller fengsel i inntil 2 år. Straffen blir strengere dersom det regnes som en grov narkotikaforbrytelse. «Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.Det vurderes da hva slags stoff det er, hvor mye stoff det er og omstendighetene rundt».

Hva straffen blir for å bli tatt med 30 gram hasj vil avhenge av omstendighetene, men jeg vil tro at straffen blir en bot og muligens betinget eller ubetinget fengsel i noen måneder. Dersom du ikke har gjort noe straffbart tidligere, er det større sannsynlighet for å få en betinget fengselsstraff. Videre vil det ha betydning for straffen om hasjen er solgt videre til andre eller ikke (kilde:ung.no/jurist).
Les også tidligere svar fra oss om dette.

Det er flere kommuner som, i samarbeid med politiet, tilbyr spesifikke program i stedenfor betinget/ubetinget fengselsstraff. Disse programmene kan bestå av urinprøver, samtaler, kurs eller andre obligatoriske aktiviteter. Hvorvidt slike program tilbys kommer blant annet an på alder, type forbrytelse og tidligere historie hos politi. Fordi det er så mange faktorer som påvirker straff er det ikke mulig for oss å si akkurat hvilken straff du får hvis du blir tatt med 30 gram cannabis.