Hva skjer om jeg blir tatt med 30 gram hasj? hva er straffen for noe slikt?
Mann 22,  Nord-Trøndelag

All befatning med cannabis vil i Norge kunne medføre straffeansvar. I praksis vil mengden av stoff, og til en viss grad også hvilken form stoffet foreligger i, få betydning for straffens størrelse. Legemiddellovens § 31 omfatter de mindre alvorlige forhold som bruk og besittelse av mindre mengder. Slike forhold kan i visse tilfeller avgjøres med et forelegg dersom mengden er under 15 gram. Straffelovens § 162 vil komme til anvendelse ved større mengder, og ved alvorlige forhold som tilvirkning, innførsel, utførsel, erverv, oppbevaring, sending og overdragelse. For hasj og marihuana gjelder første ledd i straffelovens § 162 for beslag opp til ca. 1 kg, andre ledd opptil ca. 80 kg og tredje ledd for større mengder. Avhengig av arten og omfanget av forbrytelsen kan strafferammen være opptil 21 års fengsel.

Legg igjen en kommentar