Hei

Kan man ta hårprøve for kun å påvise THC eller vil andre stoffer kommer opp på resultat slik som f.eks. kokain?

Kvinne, 20 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hårprøver er en lite egnet metode for å påvise bruk av cannabis, ettersom THC-avfallsstoffer ikke binder seg til hårstrå i like stor grad som andre rusmidler gjør. Derimot kan bruk av kokain, i likhet med en rekke andre rusmidler, påvises med hårprøver. Du kan lese mer om dette i et lignende spørsmål vi har besvart tidligere. Der vil du også finne linker til utfyllende artikler om dette temaet.

For å påvise bruk av cannabis, er urin- eller blodprøver å foretrekke.