Hei,
Gjelder denne artikkelen.

Nobligan 50mg

Lurer på det samme som vedkommende men i mitt tilfelle er det kun snakk om 1 tablett 50mg pr dag og min kropp har blitt vandt til dette legemiddelet etter mange års bruk (etter behov,ikke flere dager etterhverandre) pga ryggskade
Hvis jeg kjører bil med kun 1 kapsel i kroppen gjør jeg da noe ulovlig…dvs få problemer i politi kontroll?
Hilsen [NN]

Mann, 39 år fra Buskerud

(Spørsmålet er anonymisert. Red.)


RUStelefonen svarer:

Det er mye forvirring vedrørende dette temaet. Du bruker dette jevnlig og har det fra lege. Og rusmiddelgrenser i trafikken gjelder ikke ved inntak i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege. Derfor skulle disse reglene ikke gjelde deg.

MERK (1) Dobbeltsjekk med legen som foreskriver, så du slipper ubehagelige opplevelser dersom du blir stoppet. (2) Husk også at uansett medikamenter eller ikke, du er selv ansvarlig for å være skikket til å kjøre. (3) Når det gjelder Nobligan (tramadol) så ser vi ikke at det står oppført og du må derfor sjekke dette også med din lege.

To artikler du kan se på – som begge har en liste for de ulike stoffene – er Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. (dette er lovforskriften). Sitat: «Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd andre punktum.»

Her er hva Folkehelseinstituttet skriver:

Rusmiddelgrenser i trafikken gjelder ikke ved inntak i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege

De faste konsentrasjonsgrensene gjelder ikke der legemidler er inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege. En som jevnlig bruker samme dose av et bestemt legemiddel, vil etter en tid utvikle toleranse. Da er ulykkesrisikoen mindre enn hvis et legemiddel brukes bare sporadisk. Slik bruk må kunne dokumenteres av lege, og i slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering være nødvendig for å kunne fastslå om føreren var påvirket og eventuell påvirkningsgrad. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjonene er forenlige med forskrivningen.