Til Mann 29: Jeg går på 100mg Metadon og jeg har ADHD, venter på offisiell utredning.
Jeg harfått 4 x30mg Elevanse(metamina) kapsler og jeg er frisk. De to kræsjer ikke siden begge er sentralstimulerende. Men hvis det ikke er utskrevet av lege vil jeg anbefale mot det før du har snakket med han. 🙂 Håper det svart spørsmålet ditt. 🙂 Men uansett vil du hverken bli syk eller skuffet. Det funker. ;P

Mann, 29 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det er ganske uklart for oss hva du egentlig spør om her, eller hvem som evt. har fortalt deg dette. Dersom du lurer på om det er trygt å kombinere Elvanse og Metadon, er dette et spørsmål du bør ta med legen som skriver ut medisinene. Dette gjelder særlig i forbindelse med din ADHD-diagnose, som kompliserer bildet noe. Dette har vi ikke veldig mye kompetanse på, men du vil nok få greie på gjennom din utredning. Virkestoffet i Elvanse er lisdeksamfetamin, som ganske riktig er et sentralstimulerende stoff. Men metadon er derimot et sentraldempende stoff. På generelt grunnlag fraråder vi blandingsbruk av denne typen, da dette potensielt kan gi uforutsigbare resultater.

Vi går ut ifra at ditt spørsmål har sammenheng med dette spørsmålet.