Vil Ritalin gi utslag på en ordinær misbruksanalyse i urin? Kan man skille mellom Ritalin og amfetamin på en urinprøve, eller må man ta blodprøve?

Mann, 25 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er vanlig å teste for Ritalin (Metylfenidat) ved rusmiddelanalyser. Amfetamin og Ritalin har to forskjellige virkestoffer, og det slår ikke ut på det samme, verken på blodprøver eller urinprøver. Ritalin slår ut på Metylfenidat og Amfetamin på amfetamin.