oktober 12, 2015

Skyte amfetamin i bomskudd

Jeg skyter amfetamin og for en time siden skulle jeg sette på meg selv men fikk ikke svar i første omgang, så prøvde jeg siste …

Ritalin

Vil Ritalin gi utslag på en ordinær misbruksanalyse i urin? Kan man skille mellom Ritalin og amfetamin på en urinprøve, eller må man ta blodprøve?

Mann, …

Judas

hva inneholder d som kalles en judas.?

Mann, 40 år fra Finmark