september 14, 2015

Mangel på gradering i deres svar

Hans Olav Fekjær mener at helseadvarslene om narkotika er unyanserte. Det synes jeg deres informasjon også er. Dere er generelt også altfor knyttet opp mot …

Lege med mistanke om rusmisbruk

Jeg jobbet som lege og ble oppfattet på arbeidssted som ruspåvirket. Det ble tatt blodprøve som viste spor av morfin. Jeg ble suspendert og venter …

Xanor

Hvor lenge kan man spore xanor i urin/blod?? Mvh trøndern…

Mann, 40 år fra Sør-Trøndelag