Hei! Jeg har et spørsmål om hukommelse etter langvarig narkotikamisbruk. Et familiemedlem på ca. 50 år har vært sprøytenarkoman og rusmisbruker i ca. 30 år (heroin har vært hovedstoff, men også flere andre rusmiddel har vært med i bildet). Han har også vært inn og ut av behandling med bl. a. subutex mange ganger. Nå er vedkommende i behandling og på god vei med å kutte ned på og slutte med subutex. Jeg har nettopp etablert kontakt med familiemedlemmet igjen etter mange år, men hver gang vi snakker sammen sier han de samme tingene som han snakket om sist. Helt identiske, faktisk. Kan rusmisbruket ha virket inn på personens hukommelse? Og vil det bli verre og verre fort, eller hva? Vet dere noe om hvordan dette med hukommelse pleier å utvikle seg etter rusmisbruk? Håper dere kan hjelpe meg. Takk!
Kvinne, 21 år fra Hordaland

Hvor god hukommelse vi har kan skyldes mange forskjellige forhold. Det at slektningen din har dårlig hukommelse behøver ikke å ha sammenheng med tidligere rusmisbruk. Depresjon og stress (som mange opplever når de skal slutte med rusmidler) er noen av flere psykiske tilstander som kan gi redusert hukommelse.

Du skriver også at slektningen din for tiden bruker Subutex. Virkestoffet i dette medikamenetet er buprenorfin som kan gi nedsatt hukommelse. I dette informasjosskrivet fra helsedirektoratet kan du lese om mulige langtidsbivirkninger for flere narkotiske midler.

Som du skjønner kan det være flere årsaker til din slektnings dårlige hukommelse, men vi vil tro at dette kan bedre seg etterhvert når han nå har sluttet med rusmidler og er i behandling.

 

Legg igjen en kommentar