november 8, 2013

Hukommelse etter langvarig rusmisbruk

Hei! Jeg har et spørsmål om hukommelse etter langvarig narkotikamisbruk. Et familiemedlem på ca. 50 år har vært sprøytenarkoman og rusmisbruker i ca. 30 år …