august 8, 2007

Brukersutstyr

Jeg har funnet en plastflaske med aluminiumsfolie i et område med tydelige brennmerke/ hull. Hva er dette. Kvinne 45 år,fra Akershus

Råd til søster

Jeg har en bror på 17 år. For litt siden kom jeg hjem og fant ting som
tydet på at det var røyket …