Rusinfo.no

Velkommen til Rusinfo.no

Rusinfo.no er et nasjonalt kompetansesenter for rus. Vårt mål er å yte informasjon til tenåringer og foreldre, samt gi gode råd for hvordan foresatte kan forholde seg til ungdommenes eksperimentering med rusmidler og sette fokus på rusforebygging.

Forebyggingsstrategier

Tenåringer som ikke bruker alkohol, sigaretter og andre rusmidler har mindre sannsynlighet for å bruke dem som voksne. Innsats for å hindre ungdoms rusmisbruk bør begynne tidlig i livet med utdanning, oppmuntring av sunn atferd, og gode familiebånd. Positiv selvfølelse, en støttende familie, og positive rollemodeller hjelper tenåringer til å ta gode valg.

Hvis du bor i en høy-risiko-området eller tenåringen har latent en høy risiko for rusmisbruk, kan et fellesskapsprogram hjelpe tenåringen til å lære seg ferdigheter for å unngå rusmisbruk.

Selv små skolebarn har meninger om rusmiddelbruk, så begynn tidlig og hjelp barnet å lære de ferdighetene som trengs for å unngå rusmiddelbruk.

Vær en rollemodell, hold kontakten!

Vær en rollemodell. Som forelder er din holdning til alkohol, sigaretter og narkotika er en av de største påvirkningene du kan gjøre iht. om ditt barnet ditt vil begynne å misbruke rusmidler. Hvis du har et rusproblem, få hjelp. Hvis du holder på å avslutte et rusproblem, fortell er tenåringen din det. Sannsynligheten er nemlig større for at ditt barn kommer til å søke hjelp tidlig hvis han eller hun begynner å misbruke rusmidler.

Fortell barna dine hva du tror på. Selv om de ikke kan opptre iht. din overbevissthet, vil de fleste barn lytte til hva foreldrene forteller dem. Snakk med tenåringen om virkningene av rusmidler på følelser, skolearbeid, og helse. Dersom du har en familiehistorie med rusproblemer, snakk med tenåringen om hans eller hennes økt risiko for de samme problemene.

Hold kontakten. Kjenn din tenårings’ venner. Vit hvor tenåringen er til enhver tid. Still krav på antall ganger familien skal være sammen, for eksempel ved måltider. Planlegg hytteturer eller andre hyggelige familieaktiviteter.

Vær rettferdig og konsekvent. Ekstrem disiplin kan øke risikoen for rusmisbruk, men det er rimelig å sette nøkterne grenser og konsekvenser for uakseptabel oppførsel, og konsekvent utføre dem. GI belønning til tenåringen for hans eller hennes suksesser. Forvent at også tenåringer skal følge husregler. Bruk eventuelt en forelder – tenårings kontrakt for å skildre forventet atferd og konsekvenser hvis planen ikke er fulgt.

Oppmuntre til aktiviteter. Hold din ungdom opptatt med meningsfulle aktiviteter, for eksempel sport, friluftsaktiviteter, korps, eller andre gruppeengasjement. Tenåringer som føler godt om seg selv er mindre tilbøyelige til å bruke alkohol og/eller narkotika.

Skaff deg informasjon. Som forelder må du lære om stoffene som tenåringer ofte misbruker. Snakk for eksempel med en lege. Finn ut hvordan stoffene virker, hva deres gatenavn er, og hvilke tegn til påvirkning rusmidlene fremproviserer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>