Meskalin

Meskalin/Peyote

 

Meskalin har tradisjonelt vært forbundet med rituell bruk i deler av Sør-Amerika, men har også en viss utbredelse som rusmiddel i andre deler av verden. …