A-INGEN (Ikke bruk på Hjelp til å slutte sider)

Svar på rustest

Hei! Ang. svar på rustester; det står «utgår» i alle felt. Betyr det negativ eller hvordan skal jeg tolke dette?

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen