Lyrica

Lyrica skal alltid brukes på den måten legen har foreskrevet dem eller som beskrevet på pakningsvedlegget

Hva er Lyrica?

Lyrica inneholder virkestoffet pregabalin. Lyrica er et medikament mot smerter som oppstår ved skade eller sykdom som påvirker sentralnervesystemet hos voksne (nevropatisk smerte). Lyrica brukes også som tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne, og ved generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

 

Lyrica som rusmiddel

Lyrica har et visst ruspotensiale dersom det inntas større mengder enn det som er foreskrevet. I kombinasjon med andre dempende stoffer kan det gi økt rusvirkning, både av Lyrica og det stoffet det blandes med. Aktuelle dempende stoffer å blande Lyrica med er alkohol, opioider, benzodiazepiner og cannabis. Lyrica kan også i noen tilfeller brukes for å dempe negative bivirkninger etter bruk av andre rusmidler.

 

Virkninger

Lyrica kan gi ulike rusvirkninger. Hvilke rusvirkninger som inntreffer kommer an på dosen og det kommer an på om du har blandet med andre stoffer. Her er noen eksempler:

 • En følelse av å være «høy» eller «surrete». Noen sammenligner det med å være full

 

 • En ruseffekt som likner den du får ved bruk av benzodiazepiner.

 

 • Forsterker andre dempende stoffer, for eksempel alkohol, opioider, benzodiazepiner og cannabis.

 

 • Motvirker negative virkninger av andre rusmidler. Det kan for eksempel dreie seg om angst, uro og andre negative bivirkninger av amfetamin, kokain, MDMA, eller alkohol.

Misbruk, avhengighet og abstinenser

Lyrica har ruspotensiale, særlig om det brukes i store doser. Dette innebærer også at det både kan misbrukes og være avhengighetsskapende. Hvor mye som skal til for å bli avhengig varierer, både når det gjelder mengde og varighet på bruken.

Ikke bare folk som har misbrukt Lyrica, men også folk som har brukt det i samråd med lege, har opplevd abstinensreaksjoner når de skal slutte. Slike reaksjoner kalles seponeringsreaksjoner.

De vanligste seponeringsreaksjonene er svetting og plager som diaré, kvalme eller oppkast. Det rapporteres også om rastløshet, slapphet, influensafølelse, hodepine og/eller angst, søvnproblemer, nedstemthet eller muskelrykninger.

I flere tilfeller har pasienter blitt ble innlagt på sykehus/institusjon for nedtrapping og for å slutte med Lyrica. Folk som har brukt opioider som heroin sier at Lyrica ga de tøffeste abstinensene de hadde vært med på. Andre uttaler at abstinensene er ulikt noe annet de har opplevd.

Det er også rapportert om abstinenser ved gradvis nedtrapping, både hos personer som har misbrukt Lyrica og etter vanlig terapeutisk bruk. Det varierer hvor lenge abstinenser vedvarer. Rapporter varierer fra noen få dager til et par uker. I noen tilfeller har abstinenser vært så omfattende at brukeren måtte starte opp igjen med lav dose Lyrica.

 

Lyrica og forgiftning

Det er individuelle variasjoner i hvor store doser som kan gi forgiftning. Det avhenger av hvor vant brukeren er til virkningene (toleranse) og av individuell følsomhet. I tillegg er faren for forgiftning større ved blanding med andre dempende stoffer.

Følgende er observert ved ulike doser:

 • Kramper ved doser mellom 2-3 gram hos personer med økt følsomhet for dette.

 

 • Over 3 gram har stort sett gitt lette symptomer.

 

 • 3-7 gram har gitt moderate forgiftninger.

 

 • 7-11 gram har gitt alvorlige forgiftninger.

 

Her er noen tegn som kan tyde på forgiftning av Lyrica.

 • Kvalme, brekninger og diaré.

 

 • Hodepine, svimmelhet, forvirring, opprømt/forvirret, skjelving koordinasjonsvansker, usikre, ristende eller bevegelser og plutselige, kortvarige, sjokkliknende bevegelser.

 

 • Kramper er vanligst i doser over 3 gram.

 

 • Koma og pustebesvær. Eventuelt pustestans ved meget store doser.

 

 • Både for rask og for langsompuls er observert.

 

 • Både for høyt og for lavt blodtrykk er observert.