DATURA / ENGLETROMPET / PIGGEPLE

Datura, Belladonna og Brugmansia er plantefamilier som tilhører Søtvierfamilien (Solanaceae). Felles for disse plantene er at de inneholder ulike grader av giftstoffene hyoscyamin, hyoscin, atropin og skopolamin.

Disse virkestoffene klassifiseres som tropanalkaloider, og gir en sterkt delirisk rusvirkning.

Nevneverdige planter inkluderer Piggeple (Datura stramonium), Engletrompet (Brugmansia suaveolens) og Belladonnaurt (Atropa Belladonna). Disse plantene vokser naturlig i store deler av verden, og har også blitt påvist i Norge ved enkelte anledninger.

 

Inntak, dosering og virketid

Inntak av disse plantene foregår hovedsakelig oralt, der blader og/eller frø tygges og spises direkte, eller brygges i f.eks. te. Det kan være svært vanskelig å dosere et inntak av disse plantene, da mengden virkestoff i hver enkelt plante varierer kraftig.

Rusvirkningen er ofte svært uforutsigbar, men kjennetegnes gjerne ved sterk forvirring og svært realistiske hallusinasjoner. Virkningen av en moderat bruksdose varer normalt i 8-12 timer, men har ved høye doser blitt rapportert å vedvare i flere døgn.

 

 

Virkninger og bivirkninger

Brukere beskriver ofte rusopplevelsen som svært ubehagelig, og mange har vanskelig for å redegjøre for hele eller deler av rusopplevelsen i etterkant. Brukere rapporterer om at de mister kontroll over sine handlinger, og enkelt lar seg lede/styre av andre (skopolamin anvendes derfor, i enkelte deler av verden, som et middel for å bedøve/neddope turister for deretter å rane dem).

Bruk av disse plantene kan også gi ulike fysiologiske ubehag, som f.eks. svimmelhet, hodepine, svekket motorikk og pustevansker. Hjertestans kan inntreffe ved høye doser.

 

Lovgivning

Piggeple og Belladonnaurt er klassifisert som reseptpliktige legemidler.

 

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen.