Hvordan snakke med noen om deres rusbruk

Mange som kontakter oss lurer på hvordan de skal gå frem i en samtale med den som ruser seg. Alle er forskjellige, og du som kjenner personen vet nok selv best hvordan du kan få til en god samtale. Det kan likevel være at du har nytte av noen av disse tipsene:

 

 • Ikke ta praten når vedkommende er ruset.

 

 • Ikke gå inn i samtalen med mål om å endre personen eller personens rusbruk.

 

 • Det kan være lettere å snakke dersom dere er ute og går eller er i annen aktivitet.

 

 • Spør personen om vedkommenes bruk i stedet for å komme med antakelser.

 

 • Når personen er ferdig med å snakke, gjenta det som har blitt sagt (slik du har forstått det) så dere kan få sjansen til å rette opp eventuelle misforståelser.

 

 • Snakk konkret om personens handlinger, heller enn å snakke om personlighet/karakter. Ikke krev eller forvent innrømmelser.

 

 • Bruk uttalelser som begynner med «jeg» heller enn uttalelser som begynner med «du». F.eks.: “Jeg opplever at jeg blir bekymret/sint/frustrert når du….» i stedet for: “Du gjør meg bekymret/sint/frustrert…»

 

 • Hold deg til saken, og ikke bli dratt inn i krangler eller diskusjoner om andre tema.

 

 • Ikke kritiser personens rusbruk.

 

 • Prøv å unngå betegnelser som «narkoman», «alkoholiker» eller andre negative beskrivelser av personen.

 

Dersom hen ønsker endring/å slutte, kan dere snakke om:

 

 • Hva skal til?

 

 • Hva tenker personen selv at hen kan klare å gjøre?

 

 • Hva kan du hjelpe til med?

 

 • Er det behov for å søke hjelp?

 

Dersom hen ikke ønsker endring/å slutte:

 

 • Hvis dere bor sammen, hvordan skal dere ha det fremover?

 

 • Ønsker personen informasjon om skadereduksjon?

 

 • Ikke bruk rusmidler sammen med personen. Ikke ta over ansvaret for personens plikter.

 

 • Ikke lag unnskyldninger eller dekk over for personen.

 

 • Å være pårørende er vanskelig. Trenger du noen å snakke med? Kontakt oss for å snakke om situasjonen, og om eventuelle tilbud som finnes for deg.