RUStelefonen er en anonym tjeneste, og vi som jobber her har ikke muligheten til å se ditt telefonnummer eller IP-adresse.  Vi lagrer ikke samtalelogg, verken for telefon eller chat.

Alle spørsmål som blir innsendt via vår hjemmeside, publiseres offentlig på vår hjemmeside. Om du skriver noe som gjør at du kan bli gjenkjent, anonymiserer vi ditt spørsmål før vi publiserer det. Om du likevel opplever det ubehagelig at ditt spørsmål ligger på vår hjemmeside, kan du kontakte oss, så sletter vi det.

Om du ønsker, vil vi gjerne vite din alder, ditt kjønn, hvilket fylke du bor i og hvor du har hørt om oss. Dette er ikke for at vi skal finne ut hvem du er, men fordi denne informasjonen er viktig for vår statistikk. Dette bruker vi for å stadig forbedre oss og tilpasse oss våre brukere. Det er uansett umulig for oss å finne ut hvem du er basert på disse spørsmålene.

RUStelefonen er en statlig tjeneste og er underlagt norsk lov. Alle mennesker har gjennom §196 i straffeloven avvergingsplikt. Det betyr at om vi får vite at du eller noen andre er utsatt for stor fare, så er vi pliktig til å avverge dette. Avvergingsplikten gjelder kun straffbare handlinger som kommer til å skje, pågår eller har skjedd før og med stor sannsynlighet vil skje igjen. Eksempler på dette er mishandling, seksuelle overgrep eller drap. Avvergingsplikten gjelder ikke ved forhold som allerede har skjedd og som med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Å bruke, kjøpe eller selge alkohol eller ulovlige rusmidler er ikke noe som utløser avvergingsplikten, og noe vi aldri melder fra om til politiet!

Om vi må bruke avvergingsplikten, kontakter vi politiet. Politiet har mulighet til å spore telefonnummer og IP-adresse. RUStelefonen har aldri mulighet til å spore dette selv.

Du kan lese mer om avvergingsplikt her.