Ruspåvirket kjøring og trafikkontroll

Legemidler og bilkjøring

 

Disse reglene kun gjelder dersom du har gyldig resept. Legemidler uten gyldig resept straffes på lik linje med illegale rusmidler. 

Generelt er du selv pliktig til …

Rusmidler og bilkjøring

Å kjøre bil påvirket av rusmidler og/eller rusgivende legemidler er straffbart.
Om du bruker illegale rusmidler, men aldri kjører ruspåvirker, kan du risikere å miste førerkortet …

Ruspåvirket kjøring

Promillegrense for å kjøre bil

I Norge finnes det tre promillegrenser:

Alkoholpromille á 0,2 til og med 0,5 (A) ; med bot ved alkoholkonsentrasjon i …

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen