Lovverk

Narkotika og lovgivning

Er narkotika ulovlig? Hva med rusreformen, vil det føre til at narkotika blir lov? Her kan du lære alt du trenger om narkotika og lovgivning!

Hvorfor er narkotika ulovlig?

Narkotikakonvensjonen

Etter ca 1930 bestemte styresmaktene i ulike land for å lage lover mot narkotika. Etter hvert har det kommet flere internasjonale

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen