Førerkort

PEth-prøver

Vli ha lenke kor det står kor tid ein kan ta peth prøver, som er godkjent fra helsedirektoratet. Slik eg kan ta kontakt med advokat. …