Jeg tokk en Concerta pille kl 07.30[54mg] Jeg har ADHD og har Concerta på resept.
Jeg lurer på hvor lenge jeg må vente før jeg kan drikke alkohol, som sagt tokk jeg en i dag tidlig kl 07.30

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Concerta har en virketid omkring 12 timer. Det kan riktignok finnes spor av metylfenidat (virkestoffet i Concerta) i blodet i lengre tid enn som så. I tillegg er det jo snakk om en ganske kraftig tablett (54 mg er den høyeste styrken Concerta kommer i). Sånn sett bør du helst ikke drikke alkohol samme dagen som du har tatt Concerta overhodet, for å være på den sikre siden.

I Felleskatalogens omtale av Concerta skrives bl.a. dette: «Alkohol kan forsterke CNS-bivirkningene; pasienten bør avstå fra bruk av alkohol under behandlingen«. Videre, i pakningsvedlegget, står også dette: «Ikke drikk alkohol når du tar dette legemidlet. Alkohol kan gjøre bivirkningene av legemidlet verre«.

Det er strengt tatt ikke farlig å drikke alkohol selv om du har tatt Concerta. Men det kan altså forverre de mulige bivirkningene av Concerta. Dette blir også et spørsmål om hvor mye metylfenidat du har i blodet på det aktuelle tidspunktet, samt hvor mye alkohol du drikker. Med andre ord bør du vente så lenge som mulig etter inntak av Concerta før du evt. drikker, og dersom du drikker, er det lurt å holde deg til forsiktige mengder så sant det kan finnes spor av metylfenidat i blodet ditt.