Hei. Jeg slo positivt ut på spyttprøve på kokain og amfetamin. tok ca 0.1 kokain og 0,2 amfetamin, 24 timer før det slo ut på spytt. Tok blodprøve også, vil dette tilsvare en promille på over 0,5?

Mann, 30 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du her snakker om bilkjøring.

Det er ikke mulig for oss å svare på dette. Først må du vente på svarene, og deretter må de gjennomgås av en sakkyndig. Straffbarhetsgrensen (tilsvarende 0,2 promille) er satt til 0,300 mmol amfetamin i fullblod og 0,080 mmol kokain i fullblod. Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt for verdier over dette. Dette er fordi, både for amfetamin og kokain gjelder følgende:

«Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon i blodet og ulykkesrisiko/prestasjonsforringelse er svært variabel, eller dårlig dokumentert. Uttalt påvirkning vil for eksempel kunne ses ved lave konsentrasjoner, spesielt noe tid etter større inntak av amfetamin/metamfetamin.» Du kan lese mer om dette på Lovdata: Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.