Kan man kjøre bil når man tar CBG olje

Mann, 66 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Du finner regelverket for legemidler som kan påvirke kjøreevnen i Førerkortveilederen. Under «Midler som kan påvirke kjøreevnen» finner du et eget avsnitt om bruk av cannabinoid-legemidler.

Regelverket for øvrig bruk av CBD-olje finner du på denne siden til legemiddelverket.