Kan man bli fratatt førerkortet hvis man tar 5mg imovane daglig?

Kvinne, 70 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Grensen for Imovane (zopiclone) er 7,5 mg i døgnet. Det betyr at 5 mg er greit, så lenge du ikke bruker andre legemidler som står på listen og at du venter minst 8 timer etter inntak av Imovane før du kjører.