Hei. Jeg lurer på hva knips er. Hvilken rus oppnås og hva er typisk atferdsmønster for de som bruker dette rusmidlet? Jeg har ikke hørt om knips før. Er det noe som har eksistert lenge? Hvordan får man tak i det? Hvor alvorlig er dette stoffet?

Kvinne, 44 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Knips er en vanlig betegnelse for ecstasy (i pilleform). Virkestoffet i slike piller er MDMA. MDMA er et syntetisk fremstilt sentralstimulerende og delvis hallusinogent stoff. Det ble fremstilt av legemiddelindustrien for over 100 år siden.

MDMA forefinnes i våre dager ofte i krystall- eller pulverform når det brukes som rusmiddel.

Når det gjelder typisk atferdsmønster, kommer det an på hva du mener med adferdsmønster. Det finnes en del tegn og symptomer som fremkommer når folk er påvirket av stoffet. Og det er en del felles trekk ved selve rusen. Disse er enkelt og greit forklart i vår brosjyre om MDMA. Utover dette er det ikke egentlige spesiell adferdsmønstre som preger rusen. Det måtte ev. være at folk blir gira og animerte, har gjerne lett for å kose og klemme, og en del er glade i å danse under påvirkning. Mange kan være temmelig nedstemte i dagene etter bruk, særlig om de har brukt store doser og/eller brukt over flere dager.

Noe av det mer alvorlige med dette stoffet, er at mange unge tar for store doser. Dette har ført til en del akutte situasjoner, også med dødelig utfall. Andre farer ved stoffet er hyppig og langvarig bruk, dette kan føre til avhengighet og temmelig alvorlig nedstemthet ev. depresjon i lengre perioder når en ønsker å slutte.

MDMA omsettes, som andre illegale stoffer, på et uregulert og ukontrollert marked: på gaten eller på visse utsatte områder ute i byene; mye omsettes også i private hjem. Brukere har ingen mulighet til å vite hva de tar, da slik kontroll for privatpersoner ikke finnes i Norge. Dette gjør selvsagt risikoen ved bruk enda større.