Hei, jeg fikk påvist peth verdi på 0.68
Bør jeg være bekymret eller går det bra?

Mann, 45 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det spørs helt hva du mener med at det skal «gå bra». Generelt sier man om PEth-verdier: «Konsentrasjoner over 0,30 µmol/L representerer vanligvis et alkoholforbruk av en størrelsesorden som vil kunne være skadelig over tid.». Sånn sett kan det sies å være en risikabel høy verdi (over tid). Men dersom inntaket opphører eller begrenses vesentlig, vil det jo raskt rette seg.

Hvis testen er tatt i sammenheng med fore eksempel førerkort (helsekrav), kan det hende det ikke går bra mtp. å beholde lappen. Vi vet jo ikke om du har tatt prøven i en slik sammenheng, og vi vet heller ikke hvordan din lege vil vurdere PEth-verdien opp mot andre av din helseopplysninger.

Vi anbefaler deg artikkelen PEth (fosfatidyletanol) – en nyttig alkoholmarkør i blod (St. Olav hospital) og våre sider om påvising av alkoholbruk.