hvilken helsegevinst har det å slutte med rus (heroin)?

Kvinne, 20 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Godt spørsmål.

Heroin er et rart stoff sånn sett. Fordi de menneskene som er aller mest ødelagte og slitne av rus, bruker ofte heroin. Samtidig er skadene man får av heroin veldig betinget av andre faktorer enn selve stoffet. Da tenker vi på ting som: sprøytebruk, livsstil, bruk av andre stoffer, manglende ernæring, mosjon og søvn, å leve i randsonen av samfunnet, ofte ansett som en kjeltring, ofte psykiske plager og lidelser, å leve fra hånd til munn osv. osv. Alt dette er jo ting som ikke har å gjøre med hvor farlig selve stoffet er.

Man kunne tenke seg en person som levde meget sunt, men som også var avhengig av heroin. Det er mulig, hvis man inntar stoffet på en minst mulig skadelig måte (for eksempel ta heroinoppløsning rektalt). Skadene fra stoffet vil da være mye mindre enn f.eks. skadene fra alkoholmisbruk. Gevinsten av å slutte da er først og fremst at man slipper en kraftig avhengighet. Er man avhengig av heroin, må man ha det ca 3 ganger daglig og blir meget abstinent (sjuk) av å ikke få jevnlig påfyll.

Problemet er at det er veldig få som lever som asketer og tar heroinoppløsning i rektum. De fleste har masse andre ting å stri med, masse andre rusmidler de trenger osv. Det betyr at gevinsten med å slutte nesten alltid er veldig stor. Eksempler: unngå skader av sprøytebruk, få en sunn livsstil, bruk av færre stoffer, bedre ernæring, mer mosjon og søvn, å kunne bli en verdsatt del av samfunnet og slippe å bli ansett som en kjeltring, få mindre psykiske plager og lidelser, få seg jobb eller annen «normal» aktivitet.

Som du ser, dette er et sammensatt bilde. Og det er skille mellom skader fra selv stoffet og skader fra andre faktorer. Men samlet sett er det nesten alltid veldig store gevinster ved å slutte med heroin.

Vi legger ved vår brosjyre om heroin, hvis du er interessert.