Hvilke fordeler er det med narkotika?

Kvinne, 18 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Bruk av narkotika gir noen ganger en opplevelse som føles positiv der og da. For eksempel kan det være at mennesker som ofte føler seg stresset eller urolig, føler seg avslappet hvis de bruker dempende rusmidler. I motsatt fall kan det være at noen føler seg mer våken og oppkvikket hvis de bruker et stoff som stimulerer til det. Det hender også at folk bruker narkotika for å få mer selvtillit, for å føle seg modigere eller fordi de føler at de konsentrerer seg bedre og dermed gjør en bedre jobb på skolen eller arbeidsplassen. Noen bruker det f.eks. også fordi de føler at det bidrar til at de har et enklere sosialt liv, eller at visse typer rusmidler gir opphav til tanker, følelser og ideer man kanskje ikke ville fått ellers.

Når det er sagt, så finnes det også en del mulige ulemper med bruk av narkotika – noen av dem også ganske alvorlige. Bruk av rusmidler skaper noen ganger store vanskeligheter, både for de som er brukere av narkotiske stoffer og de menneskene som finnes rundt dem. På FHI sine sider kan du lese om skader og problemer knyttet til narkotikabruk.