Hvile antidepressiva kan brukes av alkoholavhengige?

Kvinne, 54 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og gir derfor ikke veiledning om bruk av medisiner. Ta dette gjerne opp med legen din.