Hva er den sterkeste adhd medisinen som en kan få I norge

Kvinne, 54 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi på RUSinfo er ikke helsepersonell og har ikke anledning til å gi råd om medikamentbruk. Dette må du snakke med legen din om.

I Norge er det mest vanlig med ADHD-medikamenter som inneholder metylfenidat. Andre sentralstimulerende medisiner kan være dekstroamfetamin, lisdeksamfetamin, racemisk amfetamin og atomoksetin. Hvilke medikamenter som inneholder disse kan du lese om her.