Hva er Dempende ????

Annet, 69 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Vi antar du spør om rusgivende stoffer.

Dempende stoffer er de som har en dempende effekt på sentralnervesystemet. Rent fysiologisk vil det å dempe aktiviteten i sentralnervesystemet kunne føre til nedsatt puls, svakere pust, og overdose/koma ved store doser.

Stoffer som virker dempende på sentralnervesystemet har også – i varierende grad – en ruseffekt brukerne opplever som dempende. Dvs. at du føler deg trøttere, sløvere for eksempel. Men her er det noen forbehold, ta for eksempel alkohol og GHB. Disse har overveiende en dempende effekt på sentralnervesystemet, men brukeren kan ofte oppleve seg selv som alt annet enn sløv eller rolig og trøtt.

Andre eksempler på dempende  stoffer  er opioider og benzodiazepiner.