Tok 25 meg sobril kl 08.30 skal ta 25 mg kl 20.30 i tillegg i kveld
Kan jeg kjøre bil i morgen kl 10.00

Kvinne, 69 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi minner om at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar.

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner, samt hvilke regler som gjelder for deg angående bilkjøring, må vi dessverre be deg ta opp dette med legen som har skrevet ut medisinene. Legen skal kunne informere deg om dette.

Generelt kan vi si at Sobril har en virketid omkring 8 timer, men at oksazepam (virkestoffet) også kan spores i blodprøver i omtrent 1-2 døgn etter bruk. Men hvorvidt disse tallene angår deg eller ikke, avhenger bl.a. av hvor lenge og hvor regelmessig du har brukt Sobril. Se gjerne også Førerkortveilederen, avsnitt om benzodiazepiner.