Blir man mer aggressiv når man spiser xanor i langt større mengder enn og daglig inntak. Jeg opplever de som sterkt personlighforandrende. Relasjoner, vennskap, familieforhold og kjærester blir så ufine og stygge mot hverandre at det ender med brudd. Min erfaring bare.

Kvinne, 49 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Benzodiazepiner generelt, også Xanor, kan føre til såkalt «paradoksalreaksjoner». Det betyr at man blir aggressiv og utagerende i stedet for rolig og avslappet. Dette er noe som vanligvis skjer ved inntak av store doser, eller i kombinasjon med f.eks. alkohol. Brukt på riktig måte, er det sjelden med paradoksalreaksjoner.

Her kan du lese mer om benzodiazepiner. Ta gjerne kontakt med oss eller Veiledningssenteret dersom du vil diskutere saken nærmere.