Vel nå har det blitt så ille at viss du tar opp at du har et alvorlig alkohol problem med din fast lege,så må han rapportere deg inn og kan du plustelig miste førekorte ditt i seks månder? Hvem vil vel gå til sin lege å si det da?

Mann, 50 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Har det blitt så ille at viss du tar opp at du har et alvorlig alkohol problem med din fast lege, så må han rapportere deg inn og kan du plutselig miste førerkortet ditt i seks måneder?
Det stemmer. Forskriften sier:

Ved [a]vhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko [er helsekrav ikke oppfylt].

Helsekravene oppfylles når:

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.

Du finner hele Førerkortveilederen her (Helsedirektoratet).

Hvem vil vel gå til sin lege og si det da?
Vi antar at dette er et retorisk spørsmål. Men det er helt klart at mange kvier seg for å snakke med legen om alkoholbruken sin, hvis tap av førerrett blir konsekvensen.

Vi kan ikke svare for hvilke vurderinger som ligger til grunn for helsekravene til førerkort. Formodentlig har myndighetene latt hensynet til den generelle trafikksikkerheten veie tyngre enn hensynet til den enkelte bilfører.