Hei!

Jeg går på Sobril 15 mgx3 i en ukes tid ved oppstart av Cipralex.
Jeg vil ikke gå på de lenge. Hvordan trapper man ned et så kort forbruk, etter 7 dager?

Mann, 26 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

I følge Norsk Legemiddelhåndbok, kan det være nødvendig med en nedtrapping dersom bruken har oversteget 2–4 uker eller lenger.  Det er med andre ord ikke nødvendig å trappe ned etter en ukes bruk. For veiledning rettet mot deg og din situasjon spesifikt, ber vi deg kontakte din fastlege.