Hei. Jeg var og skulle måle peth – har hatt et høyt alkoholforbruk gjennom 1 1/2-2 måneder – dvs 2-3 flasker vin hver dag. De siste 20 dagene før peth-test drakk jeg 8 store glass vin. Testen viste 0,2. Dette er forsåvidt greit – da jeg kun har avtale om moderat forbruk og ikke null-toleranse. Jeg trodde likevel den ville være lavere med så beskjedent inntak de siste 20 dagene? Eller er det normalt?

Kvinne, 63 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette høres helt normalt ut ut fra det forbruket du beskriver. Her kan du lese mer utfyllende om PEth.