Har sniffat oksycontine , mellan 80 og 140 mg daglig under lang tid kan det påvirke lunger og syreopptak . Har utviklet beroende av dette og er veldigt vanskeligt o slute . Opplever at jag er stiv i nakken , og har tørre slimhinner . Førstår at slimhinner blir tørre men kan dette påvirke nakke og hals muskler,og at du får vansker med o puste ?

Mann, 60 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke kjennskap til at det er en direkte sammenheng mellom Oxycontine og nakkestivhet/halsstivhet. Morfin og morfinlignende preparater slik som Oxycontine demper følelsen av tungpusthet, da det reduserer kroppens okygenbehov. Med mindre du er overdosert, skal det altså ikke gi tungpusthet.

Ut over dette, må vi be deg snakke med legen om det du opplever, da vi ikke er helsepersonell.