kvifor er canabis ulovelig i noreg?

Annet, 99 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det korte svaret på det er: fordi myndighetene har bestemt det.

Et litt lengre svar, er også litt mer komplekst. Men det er naturlig å trekke fram Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961, som var en internasjonal samling i regi av FN. Der ble en rekke substanser vedtatt forbudt, i troen om at et forbud ville begrense bruken (og følgelig også skadeomfanget) av disse substansene i befolkningen. Cannabis var blant disse substansene. En rekke land i verden baserte sin egen narkotikapolitikk på denne konvensjonen, også Norge. Narkotikaforskriften (som bl.a. omfatter Narkotikalisten) brukes fortsatt den dag i dag, og har utspring fra FN-konvensjonen.

Hvorvidt dette vil endre seg i fremtiden, vet vi ikke. I mellomtiden kan du lese om norsk narkotikapolitikk på regjeringens hjemmesider.