Kan man miste førerkortet utenfor vegtrafikkloven? Hvis man har gjort andre ting f.eks vold,netthets etc….

Mann, 55 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke er jurister. Vi svarer på spørsmål om vegtrafikklovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring og spørsmål om manglende oppfylte helsekrav grunnet rus. Andre typer lovbrudd ligger utenfor vårt fagfelt.