Hei jeg er gutt på 15år, har litt høy toleranse på Ritalin har tatt 30mg i noen par mnd. Lurte på om jeg får rus av å sniffe elvanse 150mg tilsammen, 50mg hver tablett.

Mann, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan du. Vi kan ikke si sikkert hvordan du vil reagere, fordi folk er forskjellige, men du ville nok følt deg rusa. 150 mg. er en veldig høy dose, og langt over anbefalt maksdose (70 mg.) til de som faktisk har toleranse for Elvanse. Du har ikke toleranse for Elvanse selv om du bruker Ritalin, da de to har forskjellig virkestoff.

Kort oppsummert er ikke dette noe vi vil anbefale deg å gjøre da du kan få bivirkninger av Elvanse, og sniffeskader hvis du velger å sniffe det. Er du fast bestemt på å prøve likevel bør du i det minste ta mye mindre enn det du har planlagt.