Hei!

Barnevernet har besluttet om å ha undersøkelse sak. På møtet sa de at de kommer til å ta stikkprøver av meg. Det foreligger ikke noe papirer på dette, og jeg har ikke skrevet under på noe angående rus test. Jeg lurer om de har liv til å kreve stikkprøver når det ikke foreligger noe papir på det? Og kan jeg nekte dersom de krever rus test ut av det blå? Mvh kvinne 26 år

Kvinne, 26 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke inngående kjennskap til lovverket barnevernet benytter seg av, men i dette skrivet fra regjeringen, fremgår det at urinprøver kan pålegges, når det er mistanke om rus og at det er tvil om hvorvidt omsorgssituasjon er forsvarlig. Nekter du, er det nærliggende å tro at det vil ha konsekvenser for ditt samarbeid med barnevernet og eventuelt ditt samvær/omsorgssituasjon til barnet.