hvorfor er heroin, kokain og alkohol de farligste rusmidlene?

Mann, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvilke rusmidler som faktisk er de farligste, kan egentlig diskuteres – det er tross alt et ganske komplisert emne. Hvor farlig et stoff er handler ikke kun om stoffenes egenskaper i seg selv, men også hvem som bruker det og hvordan det brukes. Sånn sett kan f.eks. et stoff A være mer skadelig enn et stoff B for én person, mens det kan være omvendt for en annen person.

Men, både alkohol og heroin er ganske vanlige å foreslå når man snakker om hvilke stoffer som er mest skadelige. Når det gjelder alkohol handler dette f.eks. om risikoen for ulykker som oppstår i alkoholrus, men særlig også om risikoen for en rekke ulike helseskader som kan følge av et høyt forbruk over tid. Dette kan nok også sees i sammenheng med at alkohol er det desidert mest brukte rusmiddelet i befolkningen.

Når det gjelder heroin handler det nok først og fremst om risikoen for overdose, i tillegg til at heroin er sterkt avhengighetsskapende.

At kokain hører hjemme på en «topp 3» er kanskje litt mer usikkert, men kokain kan f.eks. også være ganske sterkt avhengighetsskapende. Det kan også være belastende for hjerte og kar, samt øke risikoen for aggressiv atferd, som igjen kan være farlig for brukeren (og brukerens omgivelser).

Du kan lese mer på våre faktasider om rusmidler. Der kan du jo sammenligne ulike stoffer, og selv vurdere hvilke stoffer du mener virker mest farlige (og hvorfor).