Hvorfor er han en mindre fare for trafikken enn meg?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei. Jeg har et veldig enkel spørsmål. Jeg bestiller en del vare …(Phillip’s hue) fra Nederland. Disse blir levert med DHL. Sjåføren som leverer har resept på Bedrocan og er under behandling. Hvordan er han mindre fare for trafikken enn meg?

Kvinne, 40 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Registrert cannabinoid-legemiddel kan være forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 forutsatt at:

  • behandlingen er innenfor godkjent dosering (iht. godkjent preparatomtale) og instituert av en legespesialist i spesialisthelsetjenesten som har relevant kompetanse til å gjøre en forsvarlig vurdering jf. helsepersonellovens § 4 og § 15.
  • pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall mellom inntak og føring av motorvogn. Ved oppstart og ved doseøkning bør legen som regel gi «muntlig kjøreforbud» i 2 uker for å evaluere effekt og bivirkninger (eventuelt. lengre etter legens vurdering.)
  • helsekravet etter § 35 er oppfylt. Helsekravet etter § 35 er ikke oppfylt dersom legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Legen må ved denne vurderingen ta hensyn til eventuelle bivirkninger, langtidsvirkninger og samtidig bruk av andre legemidler som kan påvirke kjøreevnen. Behandlingen må være i tråd med retningslinjene som angitt under avsnittet «Legemidler som kan påvirke kjøreevnen» i  førerkortveilederen.
  • det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen med det registrerte cannabinoid-legemiddelet.
  • sykdommen i seg selv ikke gjør søkeren uskikket til å føre motorvogn

Dersom denne sjåføren oppfyller kravene betyr det altså at det er gjort en medisinsk vurdering på at vedkommende ikke er en fare i trafikken. Vi vet imidlertid ingenting om deg, så vi kan ikke si noe om hvorfor han eventuelt skulle være mindre farlig i trafikken enn deg.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.