Hvordan kan rusmisbrukere påvirke samfunnsøkonomien, angående behandlingsutgifter og medikamenterugifter?

Kvinne, 17 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi anbefaler deg å lese artikkelen Hvilke økonomiske konsekvenser har narkotika for samfunnet? (Forebygging.no). Denne handler om illegale rusmidler/narkotika.

Alkohol er det rusmiddelet som har klart størst omkostninger for samfunnet, både økonomisk og helsemessig. Du kan lese mer om dette her.